رمز بازی های کامپیوتری

رمز IV
نویسنده : مهدی - ساعت ٦:۱٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۳ آبان ،۱۳۸٩

Full health and armor"3625550100"

Full health, armor, and ammunition"4825550100"

Weapons tier 1"4865550100"

Weapons tier 2 "4865550150"

Remove Niko's wanted level"2675550100"

Add one star to Niko's wanted level"2675550150"

Spawn Annihilator police helicopter"3595550100"

Spawn Cognoscenti"2275550142"

Spawn Cognoscenti "2275550142"

Spawn Comet"2275550175"

Spawn FBI Buffalo"2275550100"

Spawn Jetmax"9385550100"
Spawn NRG-900"6255550100"

Spawn Sanchez"6255550150"

Spawn SuperGT"2275550168"

Spawn Turismo"2275550147"

Change weather and brightness"4685550100"

خب این رمز های که میبینید واسه gta iv بود!

gta liberty city "The Lost And Damned

Spawn Burrito"8265550150"

Spawn Double T bike "2455550125"

Spawn Hakuchou bike"2455550199"

Spawn Hexer bike"2455550150"

Spawn Innovation bike"2455550100"

Spawn Slamvan "8265550100"

gta liberty city "The Ballad Of Gay Tony"

Explosive sniper rifle shots"4865552526"

Super punch"2765552666"

Spawn Akuma bike"6255550200"

Spawn APC"2725558265"

Spawn Bullet GT"2275559666"

Spawn Buzzard helicopter"3595552899"

Spawn Floater boat"9385550150"

Spawn parachute"3595557272"

Spawn Vader bike"6255553273"


comment نظرات ()